Tidrapportering

Är tidredovisningssystemet ett stöd för ekonomiavdelningen men inte för projektledarna? Ger tidredovisningen bara information om vad som gjorts med inte hur mycket som är kvar?

Med tidrapporteringen i Webforum får du input både för fakturering och projektuppföljning i ett och samma system – där du dessutom har all annan projektinformation! Tidrapportering upplevs av många som tidsödande och tråkigt, men med Webforum går det på mindre än 5 minuter att redovisa tid för en dag eller till och med en hel vecka. Den som rapporterar tid kan göra det för alla projekt samtidigt. Det är skillnaden mellan att det blir gjort eller inte.

I tidrapporteringen kan även frånvaro och andra aktiviteter utanför projektet redovisas. Tid kan även redovisas för andra resurser än personer/användare i Webforum. Behöriga användare kan få godkänna andra personers tidrapporter.

I tidrapporteringen registreras nedlagd tid och andra kostnader på olika projekt och projektaktiviteter. Det går också att rapportera kvarstående tid per aktivitet. Med pris och kostnadper projektaktivitet blir tidrapporteringen en integrerad del av den finansiella uppföljningen.

Planerad och redovisad tid och kostnader kan analyseras i det inbyggda beslutsstödet för enskilda projekt eller hela portföljer för olika tidsperioder och detaljnivå.

Tidrapportering har aldrig varit enklare! Rapportera på webben eller i din smartphone!

Exempel på funktioner

– Dagsvy, veckovy, månadsvy
– Nedlagd tid
– Kvarvarande tid
– Rapportering av kostnader utöver tid
– Klarmarkering
– Godkännande
– Koppling till projektplanering och priser/kostnader
– Koppling till beslutsstöd
– Skapa fakturaunderlag
– Export till excel
– Adminfunktion för att se alla resursers tid

Titta på en video om hur man arbetar med dokumenthantering i Webforum

Andra funktioner