Tidrapportering

Ett tidredovisningssystem som stödjer både ekonomiavdelningen och projektledarna

Med tidrapporteringen i Webforum får du input både för fakturering och projektuppföljning i ett och samma system – där du dessutom har all annan projektinformation! Tidrapportering upplevs av många som tidsödande och tråkigt, men med Webforum går det på mindre än 5 minuter att redovisa tid för en dag eller till och med en hel vecka. Den som rapporterar tid kan göra det för alla projekt samtidigt. Det är skillnaden mellan att det blir gjort eller inte.

I tidrapporteringen kan även frånvaro och andra aktiviteter utanför projektet redovisas. Tid kan även redovisas för andra resurser än personer/användare i Webforum. Behöriga användare kan få godkänna andra personers tidrapporter.

I tidrapporteringen registreras nedlagd tid och andra kostnader på olika projekt och projektaktiviteter. Det går också att rapportera kvarstående tid för varje aktivitet. Med pris och kostnad per projektaktivitet blir tidrapporteringen en integrerad del av den finansiella uppföljningen.

Planerad tid, redovisad tid och kostnader kan analyseras för olika tidsperioder och detaljnivåer i det inbyggda beslutsstödet, detta både för enskilda projekt och hela portföljer.

Tidrapportering har aldrig varit enklare! Rapportera på webben eller i din smartphone!

Exempel på funktioner

– Dagsvy, veckovy, månadsvy
– Nedlagd tid
– Kvarvarande tid
– Rapportering av kostnader utöver tid
– Klarmarkering
– Godkännande
– Koppling till projektplanering och priser/kostnader
– Koppling till beslutsstöd
– Skapande av fakturaunderlag
– Export till excel
– Adminfunktion för att se kvarvarande tid för alla resurser

Titta på en video om dokumenthantering i Webforum

Andra funktioner