Vad behöver du göra?

Alla organisationer som jobbar med personuppgifter har ett stort jobb med att förbereda sina verksamheter framför den nya dataskyddförordningen. Därför är det viktig att ni börjar planera tidigt hur ska ni anpassa er till den nya dataskyddförordningen.
Ni kan exempelvis behöva införa nya rutiner och processer eller utöka transparens och öppenhet. När det gäller större organisationer så kan den nya dataskyddförordningen påverka IT-avdelningen, personalhanteringen eller kommunikationen. Här tar vi upp några praktiska tips om hur du kan börja förbereda dig inför GDPR med hjälp av Webforum.

Det här ska du tänka på:

1. Ta reda på vilka information och data som hanteras inom olika delar av din organisation. Har ni tillräckligt bra verksamhetsstöd?
2.Välj ett verksamhetsstöd som ger bättre helhetgrepp och kontroll över alla data som ni lagrar. Ett exempel på ett sådant system är Webforum.
3.Undersök hur kan dataskyddsförordningen påverka din organisation. Behöver ni fler resurser för att kunna anpassa er till de nya kraven innan de börjar gälla?
4.Se till att din organisation har tillräcklig bra skydd för personuppgifter i era IT-system.
5.Undersök om ni behandlar personuppgifter med rätt rättsligt stöd. Det händer ofta att organisationer har flera alternativa grunder för sin behandling.

Läs mer om GDPR och personuppgifter på Datainspektionens hemsida!

Se över hur ni arbetar idag

gdpr

Hur kan Webforums produkt stödja GDPR?

På Webforum hittar du ovanligt engagerade människor med förändrings kraft och kompetens inom strukturerat samarbete och datahantering. Vi brinner för att skapa resultat och tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösning som skapar effektivt och framgångsrikt projektarbete. Ur ett GDPR perspektiv erbjuder vi ett verktyg som stödjer strukturering av personuppgifter och kringaktiviteter.

Ta första steget!

Vi har arbetat många år för att utveckla vår helhetslösning som kan klara de högsta ställda krav på säkerhet och datahantering. 

Vill du komma igång med Webforum? Så här tar du första kontakten med oss:

Kontakta Webforum
Ring oss på +46 (0) 8 527 400 70 eller boka ett gratis demo.
Utvärdera möjligheter
Tillsammans med våra experter ser vi över dina behov och tar en personlig genomgång av verktyget.
Paketera värde
Tillsammans paketerar vi en lösning för dig med funktionalitet du önskar.