Vad gör Webforum inom GDPR?

2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätta dåvarande PuL. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi på Webforum vidtagit ett antal åtgärder.

Vilket ansvar tar Webforum gällande datahantering?

Webforum hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enighet med GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och Webforum förbinder sig till att agera personuppgiftsbiträde för kundens räkning. Vi kommer självklart att fortsätta med vår höga standard gällande kvalitet, sekretess och säkerhet.