Vad gör Webforum inom GDPR?

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersätter nuvarande PuL. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi på Webforum vidtagit ett antal åtgärder.

Vilket ansvar tar Webforum gällande datahantering?

Webforum hanterar all data från kunder som personuppgifter med respekt och utan reservationer i enighet med GDPR:s bestämmelser. Kunden är personuppgiftsansvarig och Webforum förbinder sig till att agera personuppgiftsbiträde för kundens räkning. Vi kommer självklart att fortsätta med vår höga standard gällande kvalitet, sekretess och säkerhet.

Kan Webforum tillhandahålla personuppgiftsbiträdesavtal?

För att säkerställa att allt blir korrekt när GDPR träder i kraft arbetar vi med en korrigering av våra allmänna villkor.

Kommer Webforums produkt att förändras på grund av GDPR?

Redan nu har Webforums produkt ett mycket bra stöd för en säker och korrekt hantering av personuppgifter. Vi arbetar med en översyn om det finns några justeringar vi behöver göra för att ännu bättre stötta GDPR.