Lättare att se och hantera vem som är projektadministratör

När det kommer till behörighet har vi tydliga rekommendationer för att inte trassla till det – var tydlig, skapa så få unika behörighetstyper som möjligt, planera i förväg (ska ni jobba med externa konsulter eller inte) och använd roller (grupper)! Vi har tidigare introducerat grupper på projektnivå för att underlätta och skapar nu en systemgrupp för Projektadministratörer. Syftet är att göra det lättare att förstå, se och hantera vilka som har total kontroll över projektet, inklusive dess behörigheter. Administratörer på webbarbetsplatsen och projektadministratörer kan lägga till och ta bort användare i gruppen i Admin-fliken för projektet under rubriken Projektgrupper. Alla användare som just nu har individuell behörighet satt som ”fullständig” på projektet kommer inkluderas i den nya gruppen Projektadministratörer.

De två användarna med fullständig behörighet kommer automatiskt inkluderas i gruppen Projektadministratörer.