Ägare & Styrelse

Webforum Europe AB grundades av Dr. K. Rainer Massarsch och hans son Andreas Massarsch. Förutom grundarna och privata investerare ingår även Abalienato Invest, Aducera Holding och Verdane Capital i ägargruppen.

Fredrik-Adolfsson2

Fredrik Adolfsson (Ordförande)
Har över 20 års erfarenhet från IT, ekonomi och internationellt företagande. Har sedan 1999 investerat i och/eller drivit ett flertal olika bolag inom e-business .

Pelle-Hjortblad2

Pelle Hjortblad
Har över 20 års erfarenhet från IT och telekomverksamhet med fokus på försäljning, marknadsföring och organisation/ledarskap varav drygt 11 år som VD.

Pekka-Kotkajuuri2

Pekka Kotkajuuri
Har en MBA från Henley Management College och mer än 20 års erfarenhet av ledande befattningar i AGA och Esso samt verkat som entreprenör och strategikonsult i cirka 20 år.

Andreas-Massarsch2

Andreas Massarsch
Specialiserad på projektledning och mjukvaruutveckling. Tog sin civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, 1997. Grundade Webforum Europe AB 2001.

Suppleanter
K. Rainer Massarsch
Per Kallhauge
Atle Sövik