Allmänna Villkor

Webforum Europe AB (Webforum) äger och driftar den mjukvara som tillhandahålls på www.webforum.com. Mjukvaran i form av en webbplattform, görs tillgänglig som hyrtjänst, hos Webforum och körs på Webforums servrar.

Vi på Webforum har valt att följa branschstandard genom att använda Almegas allmänna bestämmelser för molntjänster. Detta upplägg är uppdaterat för att på bästa sätt ta hänsyn till GDPR. Här kan du läsa mer om hur Webforum arbetar med GDPR.

Kontakta oss om du har frågor angående Webforums avtal, policy och villkor.

Mail: info@webforum.com
Telefon: +46 8 527 400 70