Policy och Villkor

Webforum Europe AB (Webforum) äger och driftar den mjukvara som tillhandahålls på www.webforum.com.
Mjukvaran i form av en webbplattform, ”Plattform”, som görs tillgänglig som hyrtjänst hos Webforum och körs på Webforums servrar.

Eftersom denna tjänst gradvis uppdateras kan mjukvaran, dess verktyg och funktionalitet ändras över tiden. Webforum förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra nedanstående dokument vid förändringar av tjänsten.

Webforum har valt att följa branschstandard genom att använda TechSveriges allmänna bestämmelser för molntjänster. Webforum äger rätt att årligen justera prisnivån i befintliga avtal baserat på ändringar i aktuell prislista.

Allmänna bestämmelser
(Utgivna av TechSverige)

Allmänna bestämmelser omfattar policies och rättslig information gällande tillgången till plattformar och användandet av plattformsverktyg samt tjänster.

Ladda ner Allmänna bestämmelser

Behandlingen av personuppgifter
(Utgivna av TechSverige)

Särskilda bestämmelser för behandlingen av personuppgifter omfattar policies och rättslig information gällande behandlingen av personuppgifter.

Ladda ner Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter

Ladda ner Specifikation över behandlingen av personuppgifter

Underbiträdeslistan uppdaterad 2021-02-01

Tilläggsavtal

För kunder som redan har avtal, men som önskar komplettera med överenskommelse om hantering av personuppgifter, tecknar vi gärna ett kompletterande tilläggsavtal som har tagits fram så att det överensstämmer med reglerna i EU:s dataskyddsförordning 2016/679.

 

Datapolicy

Webforum skyddar dina uppgifter

I vår datasekretesspolicy beskrivs vilken information som vi samlar in om dig på internet, varför vi samlar in den och hur vi kommer åt, använder, delar och skyddar den.