Policy och Villkor

Webforum Europe AB (Webforum) äger och driftar den mjukvara som tillhandahålls på www.webforum.com. Mjukvaran i form av en webbplattform, ”Plattform”, görs tillgänglig som hyrtjänst hos Webforum och körs på Webforums servrar.

Eftersom denna tjänst gradvis uppdateras kan mjukvaran, dess verktyg och funktionalitet ändras över tiden. Webforum förbehåller sig rätten att modifiera eller ändra nedanstående dokument vid förändringar av tjänsten.

Webforum har valt att följa branschstandard genom att använda Almegas allmänna bestämmelser för molntjänster.
Webforum äger rätt att årligen justera prisnivån i befintliga avtal baserat på ändringar i aktuell prislista.

Avtal

Webforums standardavtal gäller när något kundspecifikt avtal inte upprättats.

Allmänna bestämmelser

(Utgivna av IT&Telekomföretagen Almega 2014)

Allmänna bestämmelser omfattar policies och rättslig information gällande tillgången till plattformar och användandet av plattformsverktyg samt tjänster.

Behandlingen av personuppgifter

(Utgivet av IT&Telekomföretagen 2017)

Särskilda bestämmelser för behandlingen av personuppgifter omfattar policies och rättslig information gällande behandlingen av personuppgifter.

Underbiträdeslistan uppdaterad 2021-02-01

Tilläggsavtal

För kunder som redan har avtal, men som önskar komplettera med överenskommelse om hantering av personuppgifter, tecknar vi gärna ett kompletterande tilläggsavtal har tagits fram så att det överensstämmer med de nya reglerna i EU:s dataskyddsförordning 2016/679.

Kontakta oss om du har frågor angående Webforums policy och villkor.

Mail: info@webforum.com
Telefon: +46 8 527 400 70