Priser

Starter

Starter paketet är för dig som har ett komplext projekt eller flera enklare projekt på gång.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • Epostutskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadatasökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risklistor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email
 • Support via telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Professional

Professional paketet är för dig som leder väldigt stora projekt eller flera komplexa projekt som löper under en längre tidsperiod.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • Epostutskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadatasökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risklistor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email och telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Enterprise

Enterprise paketet är för dig som behöver en skräddarsydd lösning som täcker hela verksamheten med ett flertal komplexa projekt.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • Epostutskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadatasökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risklistor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email och telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Add-ons

 • Single sign-on (saml)
 • API (som tillägg till Starter paket)
 • SMS
 • Skapa webbarbetsplatser
 • Kuben
 • Utbildningspaket (enligt behov och önskemål)
 • Datasamordnare (som tjänst)

Är du osäker på vilken plan som är rätt för dig?

Hämta bara telefonen och ring oss. Vi hjälper dig att välja den perfekta planen som passar dina behov.

telefon: +46 8 527 400 70

Starter

Starter paketet är för dig som har ett fåtal komplexa projekt eller flera enklare projekt på gång.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • E-post utskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadata sökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risk listor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email
 • Support via telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Professional

Professional paketet är för dig som leder väldigt stora projekt eller flera komplexa projekt som löper under en längre tidsperiod.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • E-post utskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadata sökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risk listor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email och telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Enterprise

Enterprise paketet är för dig som behöver en skräddarsydd lösning som täcker hela verksamheten med ett flertal komplexa projekt.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • E-post utskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadata sökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risk listor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email och telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Add-ons

 • Single sign-on (saml)
 • API (som tillägg till Starter paket)
 • SMS
 • Skapa webbarbetsplatser
 • Kuben
 • Utbildningspaket (enligt behov och önskemål)
 • Datasamordnare (som tjänst)

Starter

Starter paketet är för dig som har ett fåtal komplexa projekt eller flera enklare projekt på gång.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • E-post utskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadata sökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risk listor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email
 • Support via telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Professional

Professional paketet är för dig som leder väldigt stora projekt eller flera komplexa projekt som löper under en längre tidsperiod.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • E-post utskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadata sökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risk listor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email och telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Enterprise

Enterprise paketet är för dig som behöver en skräddarsydd lösning som täcker hela verksamheten med ett flertal komplexa projekt.

Samarbetsstöd

 • Kontaktlista
 • Kalender
 • E-post utskick
 • Behörighetsstyrning
 • Startsida
 • Intern kommunikation (notifieringar, uppdateringar och omnämnanden)
 • Avancerad behörighetsstyrning
 • Användarträffar
 • Gruppadministartörer
 • Flera plattformar

Dokumenthantering

 • Grundläggande versionshantering
 • Input av metadata
 • Dokumentsamlingar
 • Office Online
 • Avancerade viewers
 • Behörighet på enskilda dokument/mappar
 • Drag & drop
 • Kommentarer
 • Logging
 • Granskning och godkännande av dokument
 • Avancerad versionshantering
 • Metadata sökning
 • Avancerad sökning
 • Utlåning av dokument
 • Varning för dubbletter
 • Automatgenererade filnamn
 • Dokumentkryptering
 • Automatiserad inläsning av META-data från dokument och ritningar
 • Vattenstämplar

Projekthantering

 • Startsida för projekt
 • Projektplan
 • GANTT
 • WBS
 • Projektmallar
 • Produktdetaljer
 • Projektkontor (operativ vy)
 • Resurshantering
 • Tidrapporter
 • Projektkontorsgrafer

Riskhantering

 • Riskplanering
 • Riskmatris
 • Risk listor
 • Möjlighet att tilldela risker
 • Kopplingar till dokument och ärende
 • Summering och uppföljning av riskstatus

Ärendehantering

 • Kommentarer
 • Notifiering
 • Tilldelning av ärenden
 • Koppling till projektplanen
 • Koppling till dokument
 • Flexibla fält
 • Rapportera in ärende via webben
 • Obegränsat antal listor
 • Ärenderapport

API

 • API ingår

Support

 • Support via email och telefon
 • Personlig kontakt
 • Skräddarsydd utbildning och workshops

Add-ons

 • Single sign-on (saml)
 • API (som tillägg till Starter paket)
 • SMS
 • Skapa webbarbetsplatser
 • Kuben
 • Utbildningspaket (enligt behov och önskemål)
 • Datasamordnare (som tjänst)

Är du osäker på vilken plan som är rätt för dig?

Hämta bara telefonen och ring oss. Vi hjälper dig att välja den perfekta planen som passar dina behov.

telefon: +46 8 527 400 70