Produktuppdateringar

Läs om de senaste förbättringarna i Webforum!

Jul 2021

Lättare att jobba mobilt med dina dokument

Våra användare har mycket att göra och mer och mer av det arbetet utförs på språng. Vi ser att en av de vanligaste saker ni gör är att följa en länk till ett dokument, antingen som någon skickat er direkt eller från tex ett notifieringsmail. Därför gör vi det nu lättare att använda dokumentdialogen, som öppnas när man klickar på ett dokument

Läs mer

Bättre dokumentleveranser

Det finns många olika sätt att leverera stora volymer filer till Webforum: Ladda upp en zipfil och extrahera den, dra och släpp, importera dokument och metadata via importfunktionen eller använd vårt öppna api. Vi har förbättrat funktionaliteten i vissa av dessa:

Läs mer

Ännu bättre Webforum

Vi tycker att våra användare förtjänar en säker, trevlig och friktionsfri upplevelse. I julireleasen inkluderas mer än 25 uppgraderingar och småfixar som ökar kvaliteten, upplevelsen och säkerheten i Webforum.

Läs mer

Maj 2021

Skapa tavlor för bara vissa grupper

Tavlor för arbetsuppgifter blir mer och mer populära bland våra kunder för att visualisera tex Fråga/Svar och andra aktiviteter i projekt. Tavlor gör det möjligt för många i projektet att följa status, dela samma bild av vad vi jobbar på och minskar risken att viktiga frågor ramlar mellan stolarna eller glöms bort.

Läs mer

Importera användare till projektgrupper

För de av våra kunder som onboardar stora grupper användare (tex en ny entreprenör) är det viktigt att kunna massimportera dessa. Nu gör vi det möjligt att lägga till användare direkt i rätt projekt och projektgrupp via importen.

Läs mer

Slutdatum för upphandlingar

Upphandlingsprocessen är superviktig och ofta omgärdad av regler och formalia, särskilt i offentlig upphandling. Våra kunder använder ofta dokumentsamlingar för att dela ut underlaget och en viktig regel är att ha ett tydligt slutdatum för upphandlingen.

Läs mer

Apr 2021

Håll koll på arbetsflöden

I aprilreleasen ger vi administratörer möjlighet att själva mappa upp sina arbetsflöden i tavlorna. I varje tavla i projektet finns en meny där admin kan ändra vilka statuskolumner som finns på tavlan.

Läs mer

Hitta projektdokument i en egen nod

Nu gör vi både strukturen och framdriften tydligare och dessutom göra det enklare att hitta dokument som hör till ett specifikt projekt i den övergripande strukturen. Vi gör detta genom att flytta alla projektmappar till en ny nod ”projekt”. Om er webbarbetsplats använder projektstatus så kommer projektmapparna också sorteras efter status.

Läs mer

Lättare att hitta signaturkvittot

I aprilreleasen introducerar vi en förenklad granskningsflik för dokument som också innehåller historiken för granskningar, godkännanden och signeringar.

Läs mer

Feb 2021

Skapa fler tavlor i projektet

Genom att använda arbetsuppgiftstavlor kan du enkelt hålla koll på vem som ansvarar för vad och vilket jobb som är på gång. Varje tavla representerar ett arbetsflöde eller grupp.

Läs mer

Kolla vem som signerat och vem du behöver påminna

Elektroniska signaturer är enkelt, lagligt, effektivt och Covidsäkert. Så länge dokumentet ligger på Webforum kan du skicka det för elektronisk signatur till vem som helst.

Läs mer

Jan 2021

Ta kontroll över dina notifieringar om arbetsuppgifter

Notifieringar om arbetsuppgifter görs nu på samma sätt som notifieringar från ärenden. Det betyder att du automatiskt får notifieringar om ändringar i arbetsuppgifter som du lagt till, där du är nämnd, har kommenterat eller är tilldelad. I notifieringsmailet finns en länk för att sluta få notifieringar när du inte längre behöver följa utvecklingen så noggrant.

Läs mer

Mer information i dokumentloggen

I januarireleasen inkluderar vi även ändringar i beskrivning och dokumentnamn i dokumentloggen för en mer komplett bild av vad som hänt med dokumentet.

Läs mer

Dec 2020

Tydligare var du är i dokumentstrukturen

Högst upp i dokumentlistan hittar du en navigationsväg som visar var i strukturen du befinner dig. Den här har varit lite svår att hitta.

Läs mer

Koppla dokument till arbetsuppgifter

Vi vet att för våra kunder är dokumenten ofta centrala i arbetsflödena. Och vi vet att när arbetet flödar på en tavla där alla kan se och göra åtaganden så minskar risken för missförstånd och vi ökar chansen att projekten lyckas på tid och inom budget. Så nu gör vi det möjligt för er att koppla era dokument till korten på en tavla.

Läs mer

Nov 2020

Mer fokus på varje del av planen

För att kunna fokusera på de viktigaste övergripande delarna av planen – datum, status, styrdokument och kopplingar till ärenden och andra aktiviteter – har vi tagit bort vissa kolumner från ganttvyn i planeringsmodulen. De kolumner som tagits bort finns i andra flikar i planeringsmodulen och ingen data eller funktionalitet är ändrad.

Läs mer

Uppdaterad look för dokumentlistan

För att göra det lättare att se de färgade mapparna har vi gjort om mappikonen. Tomma mappar visas nu med bara en färgad kant.

Läs mer

Använd färg för att skapa tydlighet och struktur

I novemberreleasen introducerade vi möjligheten att färglägga mappar. använd möjligheten för att göra det lättare att förstå strukturen. Du skulle t ex kunna använda en avvikande färg för alla mappar som innehåller ritningar för att göra dessa lättare att hitta.

Läs mer

Vi sparar ditt utkast i konversationer

Att posta information på projektstartsidan fungerar bra för att hålla alla uppdaterade med vad som händer och försäkra sig om att viktig information inte fastnar i individuella inkorgar. Vi vet att många tar tid på sig att verifiera att det de skriver är riktigt och rätt formulerat för att minska risken för missförstånd.

Läs mer

Okt 2020

Lägg till bilder och dokument som bilagor i Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter är vår nya projektmodul för att visuell hantering av arbete och ärenden. Våra kunder använder det för t ex Fråga/Svar eller för att hålla reda på vem som hanterar vad i projektet. Nu gör vi det möjligt att lägga till filer till arbetsuppgifterna på tavlan

Läs mer

Uppdatera enkelt beskrivningen för alla dokument i en leverans

I oktoberreleasen gör vi det möjligt att uppdatera beskrivningen för många dokument på en gång via massuppdatering och dokumentimport.

Läs mer

Snyggare och mer representativa webbformulär

I den här releasen gör vi det möjligt att lägga till en bild (t ex er logotyp) högst upp i era webbformulär så att de harmoniserar bättre med er branding.

Läs mer

Deadlines skapar tydlighet

Slutdatum på ett ärende är viktig information för att tydligt kommunicera vilka förväntningar du har på leveransen i tid. Den som är tilldelad ser också sina ärenden och uppgifter sorterade på slutdatum i ”att göra”-widgeten på startsidan.

Läs mer

Sep 2020

Hitta enkelt alla granskade och godkända dokument

Snabblistor hjälper dig att enkelt hitta alla dokument som har en viss status, t ex nya dokument eller dokument du prenumererar på. Nu introducerar vi en snabblista för dokument som har granskade eller godkända versioner.

Läs mer

Få uppdateringar om just de ärenden som rör dig

För att säkerställa att alla som behöver får notifieringar om ändringar i ett ärende har vi skapat möjligheten att lägga till bevakning. Du kan lägga in dig själv eller någon annan som bevakare av ärendet. Från septemberreleasen läggs de som rapporterat och som är tilldelade ärendet automatiskt med i listan. Nu får du en komplett bild av vilka som notifieras när ärendet uppdateras genom att klicka på ”bevakas av” på ärendedetaljen.

Läs mer

Aug 2020

Mer plats på ärendedetaljen

För ett tag sedan ändrade vi så att flerfaldiga textfält, som t ex beskrivningsfältet, inte tar så mycket plats på projektdetaljsidan. Nu gör vi samma ändring i ärendedetaljen för att ge er plats att fokusera på det som är viktigt.

Läs mer

Håll reda på deadlines

Använd tavlan i arbetsuppgifter (under projektet) för att hålla reda på vem som ansvarar för vad. I augustireleasen gör vi det också lättare att omedelbart se när saker ska vara klara då vi skriver ut slutdatum direkt på kortet i tavlan.

Dessutom går det nu att skapa nya arbetsuppgifter på tavlan i alla kolumner (status)

 

Läs mer

Godkänn alla dokument i leveransen

När granskningen av en leverans är klar är det smart att godkänna dokumenten så att alla vet vilken version det är som gäller. Nu gör vi det lättare genom att man kan markera alla dokument och klicka på den nya ”godkänn”-knappen i knappraden. Då blir alla valda dokument godkända.

Läs mer

…och mer

Sommaren har varit produktiv och vi har gjort många mindre förbättringar i Webforum. Här ett axplock:

  • När du sparar ett dokument som PDF så skapas PDF:en som standard i samma mapp som originalet
  • Det är möjligt att söka i texten i ett dokument som är öppnat i den integrerade Prizm-läsaren
  • API:t stöder nu också dokumentalias
  • Tydligare ikoner i Att göra på Startsidan harmoniserar med navigationsikonerna
  • En genvägsikon visar att en länk leder till en annan mapp i Webforum
Läs mer

Jun 2020

Fler kan följa dokumentloggen

Dokumentloggen ger en översikt över allt som hänt med ett dokument sedan det skapades i Webforum.

Nu kan alla användare med minst ”uppdatera” på dokumenten också läsa loggen och följa vad som hänt med ett dokument.

Läs mer

Nya möjligheter i vårt API

Många av våra kunder använder sig av vårt API för att automatisera vissa processer eller skapa egna integrationer. I junireleasen utökar vi API:et med möjligheten att få ut ärendefält som är av typen kodstruktur. Vi gör det också möjligt att flytta dokument mellan mappar via vårt API.

Läs mer

Sitt inte på onödig data

Ärendelistorna i Webforum kan innehålla all möjlig data. Vissa av våra kunder har persondata som faller under GDPR och som behöver rensas periodiskt i listorna. För att det inte ska gå att av misstag förlora viktig data så har vi hittills bara gömt undan dessa ärenden men det har gått för en admin att hitta dem genom att ”visa raderade ärenden”.

Läs mer

Maj 2020

Tydlig översikt över arbetet

I varje projekt finns en miljon små saker som behöver göras. Många av våra kunder använder ärendelistor för att hålla ordning på sina strukturerade processer som fråga/svar, ändringsbegäran och för att se till att inget flyger under radarn. Vi har påbörjat utvecklingen av en ny modul som ska göra det lättare att ha koll på arbetsprocesserna i projekten, Arbetsuppgifter. Just nu är det en lite enklare och mer lättviktig modul som fokuserar på visuella arbetsflöden och på att göra det tydligt att se hur vi ligger till med planerat, pågående och avslutat arbete. Vartefter vi fortsätter utveckla modulen och introducerar mer avancerad funktionalitet så ser vi framför oss att den kommer kunna ersätta huvudparten av dagens ärendelistor.

Läs mer

Förstå direkt vilken roll nya medlemmar har

För att förstå bättre vad personen har för roll och varför de är inbjudna till projektet får de nu också möjlighet att skriva vilket företag de jobbar för och vilken roll de har i projektet. Allt för att göra samarbetet så smidigt som möjligt.

Läs mer

Tydligare att du inte kan uppdatera informationen

Vi har hört från användare att det kan vara svårt att förstå när vissa vyer inte går att uppdatera. Speciellt svårt har det varit i ärendedetaljen, projektdetaljer och planeringsvyn. I den här releasen lägger vi till information högst upp dessa vyer om man inte har rätt att uppdatera.

Läs mer

Se och redigera användare i projektgrupper

Jag brukar säga att enkel behörighet är säker behörighet – helt enkelt därför att den minskar risken för att det blir fel. Fler och fler av våra användare jobbar i projekt och använder projektgrupper för att sätta behörighet. Nu gör vi det lättare för projektadministratörer att se vem som ingår i en projektgrupp när man sätter behörighet. I behörighetsdelen av projektadministrationen visas de fem första användarna i gruppen när man hovrar över gruppens namn. Om man klickar på projektgruppens namn kommer man direkt till gruppen för att kolla alla deltagare och lägga till eller ta bort någon.

Läs mer

Bestäm vem som ska kunna använda dokumentmallar

Dokumentmallar används när man skapar nya dokument i projekt eller i webbarbetsplatsens dokumentarkiv. Mallarna gör det enkelt att dela information mellan projekt och att standardisera er dokumentation. En administratör lägger in dokument som används som mallar i den blå mallmappen som finns i varje projekt, eller i det projektövergripande dokumentarkiet på webbarbetsplatsnivå. Om man har många mallar kan det också vara lämpligt att strukturera dem i mappar.

Läs mer

Apr 2020

Lättare att se vilken ikon som är vilken lista

Vi förbättrar också det tooltip som visas när man för musen över ikonerna i sidopanelen. Anledningen är att vi vill göra det lättare för användare som har många ärendelistor eller ärendelistor med långa namn att identifiera listorna utan att öppna sidopanelen. Den nya designen på tooltip är också mer lik resten av navigationen.

Läs mer

Mer harmoni i nya navigationen

Vi började släppa in användare i nya navigationen i november 2019 och nu använder de flesta av våra användare det nya utseendet. Sedan starten har vi samlat återkoppling från våra användare och mycket av den utveckling vi gjort för nya navigationen baseras på den åtekoppling vi fått. Nu mjukar vi upp den röda färgen i sidopanelen för att den ska harmonisera bättre med restan av gränssnittet.

Läs mer

Mar 2020

Viktiga konversationer visas direkt när man loggar in

Möjligheten att kommunicera runt ett projekt och dess arbete och dokumentation är nödvändigt för ett lyckat resultat. Därför finns det möjlighet att ha konversationer inom projektgruppen på projektets startsida. Nu visar vi också en översikt över dessa på webbarbetsplatsens startsida – den första sida som visas för alla användare när de loggar in på Webforum – så att det blir enkelt att få överblick över alla konversationsinlägg och kommentarer du blivit nämnd i. Den nya widgeten ”Mina omnämnanden” kan läggas till på startsidan av en administratör och visar varje användare de konversationer som just de blivit omnämnda i – personligen eller via en grupp. Ett klick på texten tar dig direkt till den relevanta konversationen. Om du är administratör på webbarbetsplatsen kan du välja in den nya widgeten för alla användare genom att klicka på länken ”Ändra” högst upp till höger på webbarbetsplatsens startsida.

Läs mer

Ordning och struktur även med dra och släpp

Metadata – dvs möjligheten att tagga upp dokument med sökbar information – är ett fantastiskt sätt att skapa struktur och är mycket uppskattat hos våra kunder. Under lång tid har det väckt viss frustration att man inte kan sätta metadata samtidigt sommar laddar upp dokument via vår plugin (dra och släpp). Nu har vi lagt till metdatatafält även vid uppladdning via dra och släpp. Det betyder också att det blir lättare för alla användare att uppdatera t ex beskrivningen för de dokument som laddas upp via dra och släpp.

Läs mer

Prestanda och kvalitet

Vi jobbar kontinuerligt med prestanda och kvalitet. I marsreleasen ingår 21 st buggfixar och prestandahöjande åtgärder.

Läs mer

Feb 2020

Mindre uppdateringar – prestanda och kvalitet

I februarireleasen gör vi en hel rad uppgraderingar för att förbättra prestandan i Webforum och krossa buggar som irriterar våra användare. Vi hoppas ni uppskattar insatsen!

Läs mer

Spara ett ärende som PDF

När ett ärende, t ex en ändring eller en skada, har inkommit och behandlats kan den ibland behöva arkiveras. Det kan tex finnas lagkrav eller så behöver papperen bara finnas i ett arkiv. Därför kan du skriva ut ett ärende som PDF med relevanta fält inkluderade. Från februarireleasen kommer ni också kunna välja skapat-datum som ett av fälten i PDF-utskriften.

Läs mer

Dec 2019

Metadata inkluderas i versionshanteringen

Metadata – eller information om filen – är oerhört viktigt för att strukturera stora mängder filer. Många av vara kunder förlitar sig på metadata för att få svar på frågor som: Är den här versionen godkänd? Vilken byggnad/avdelning beskrivs i ritningen? Innehåller protokollet beslut?
En del av den här informationen är samma för alla versioner av dokumentet men en del attribut kan ändras från version till version.

Läs mer

Ökad kvalitet i processer och hjälp projekten komma igång

Genom att sätta upp fördefinierade strukturer och arbetsprocesser i mallprojekt kan du hjälpa projekten komma igång och garantera att alla jobbar enligt de processer ni etablerat. Du kan t ex sätta upp en mappstruktur med fördefinierade roller och behörighet. Du kan också skapa upp de ärendelistor som motsvarar era viktigaste strukturerade arbetsprocesser som fråga/svar eller avvikelsehantering. I dessa ärendelistor kan du nu inkludera de ärenden som behöver finnas på plats från början.

Läs mer

Listor kan nu ha olika ikoner i nya navigationen

Ärendelistor används i Webforum för att skapa strukturerade arbetsprocesser som har mycket data. Ett mycket bättre alternativ än att ha dessa listor i t ex excel!

Ärendelistorna kan motsvara många olika processer, våra kunder kan t ex ha en lista för hantering av ändringsförslag, en lista för skadeärenden och en checklista för saker som måste fixas innan nästa ledningsmöte. Varje projektadministratör kan sen välja vilka av dessa listor deras projekt behöver. Varje lista är en ärendetyp som kan ha egna datafält som passar den processen.

Läs mer

Nya navigationen för mig med projekt?

När du loggat in kommer du normalt till Startsidan för att sen gå till ditt projekt. Projektet når du enkelt genom att klicka på ”Välj projekt” i sidhuvudet. Då öppnas en lista med de projekt du senast varit inne i med möjlighet att söka efter ett annat projekt. Klickar du på projektets namn kommer du till projektöversikten. Klickar du på den lilla pilen till höger om projektets namn öppnas en meny för att gå direkt till en av modulerna i projektet – t ex projektets dokument.

Läs mer

Nov 2019

Var först med att testa vår nya navigation!

Vår vision för projektet med en uppdaterad navigation och utseende för Webforum är: modernt utseende, maximalt med utrymme för arbetet och bort med förvirringen runt projekt/webbarbetsplatsnivå.

Vi är nu redo att låta er testa och berätta för oss om vi har lyckats med vårt uppdrag. För att slå på den nya navigationen, klicka på ditt namn i övre högra hörnet när du är inloggad och välj ”Prova vår nya navigation”  Sidan kommer laddas om med nya navigationen. På samma ställe kan du sedan byta tillbaka till ”klassiska Webforum”. Du kommer kunna byta mellan nya och klassiska navigationen så ofta du vill och inställningen påverkar ingen annan användare.

Läs mer

Informera alla inblandade om hur det går med ärendet

Även om vi starkt tror på en enda tilldelad på ett ärende för att minska risken för missförstånd och att saker hamnar mellan stolarna, vet vi också att varje ärende påverkar ett antal människor som behöver veta hur det fortskrider. Det kan vara allt ifrån att informera resten av gruppen att du tar ärendet till att informera en annan division om att en fråga har fått sitt svar. I novemberreleasen introducerar vi möjligheten att lägga till bevakare på ett ärende. Bevakare får epostnotifieringar om ändringar i ärendet. Notera att enbart projektmedlemmar med behörighet att läsa eller redigera ärendelistan kan läggas till som bevakare.

Läs mer

Flexiblare ärendelistor

De flexibla listvyerna i Webforum låter dig sätta upp precis den information som är viktig för dig och dina kollegor. Klicka på knappen columns kolumner i verktygsraden i en ärendelista för att välja de kolumner du vill se. När du är klar kan du spara vyn som ett filter eller till och med, om du är administratör, sätta den som standard för alla användare.

Vi har lagt till två nya kolumnval som du kan välja in för era ärendelistor.

Läs mer

Okt 2019

Inbjudan till projekt

Från och med oktoberreleasen kan projektadministratören bjuda in nya (eller existerande) användare via epostadress till sina projekt. Nya medlemmar kan också bjudas in direkt till en projektgrupp.

Läs mer

Sep 2019

Snabbare snabblistor i Dokument

Snabblistor är ett utmärkt sätt att hitta alla dokument som t ex har en specifik status oavsett var de är i strukturen. Vi har jobbat på prestandan så snabblistor nu laddas snabbare – i synnerhet i webbarbetsplatser med stora mängder dokument.

Läs mer

Använd metadata för att strukturera stora mängder dokument

I komplexa projekt är enhetlig metadata ofta av lika stor betydelse som innehållet i dokumenten. Vi gör det nu lättare att sätta metadata på en hel leverans av dokument. När du laddar upp dokumenten kan du välja att sätta samma metadata på alla dokument.

Läs mer

Uppdaterad plugin ger ökad kvalitet, prestanda och säkerhet

Webforums plugin för dokumenthantering i Internet Explorer och Chrome gör det enkelt att uppdatera dokument och att dra och släppa dokument och filer mellan den lokala datorn och Webforum.
I septemberreleasen kommer det en ny version av pluginen.

Läs mer

Öppen kommunikation skapar effektiva projekt

Effektivt samarbete kräver tydlig och öppen kommunikation. På projektets startsida finns ett konversationsflöde där alla inblandade projektmedlemmar kan ställa frågor, få svar och enkelt ta del av den kommunikation som redan finns i projektet.

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

För att göra det enklare att använda det kraftfullaste sättet att kommunicera kan du nu klistra in bilder direkt i ett ärende. Ta bara t ex en skärmbild och använd sedan Ctrl-V för att klistra in den direkt i ett ärende.

Läs mer

Aug 2019

Lättare att jobba med Webforum

ånga studier visar att små irritationsmoment leder till en friktion i användningen av mjukvara. Därför jobbar vi hela tiden på att göra det enklare och smidigare i detaljerna. I augustireleasen släpper vi en rad sådana förbättringar.

Läs mer

Håll ordning på flikarna

Vi har många användare som gillar att ha olika moduler eller mappar öppna i olika flikar i sin webbläsare. För att göra det lättare för er att förstå vad de olika flikarna innehåller så visar vi nu modul- eller mappnamn först i flikens titel.

Läs mer

Översikt över alla dokumentgranskningar

Sedan tidigare finns det snabblistor för dokumentgranskningar som du deltar i och dokumentgranskningar du startat. Nu lägger vi även till en snabblista för alla pågående dokumentgranskningar så du kan ha koll på pågående arbete.

Läs mer

Jun 2019

Enklare, renare, säkrare

Säkerhet och kontroll huvudsakligen handlar om att göra det enkelt att göra rätt. Därför jobbar vi på att göra systemet enklare och säkrare. Här är några av de senaste förenklingarna.

Läs mer

Det är de små detaljerna som räknas

Vi vill att det ska kännas lätt och trevligt att använda Webforum varje dag. I junireleasen inkluderar vi ett par mindre förbättringar som ni har frågat efter och som vi hoppas gör er lite gladare vare dag.

Läs mer

Maj 2019

Dela dokument och samla versioner i dokumentsamlingar

Självklart vill du sammanställa ett gäng dokumentversioner och skicka dem till en entreprenör eller leverantör för att sedan kunna jobba vidare på nästa version av dokumenten men ha koll på vilken version de fick. Eller kanske du vill publicera vissa versioner medan huvuddokumentet ligger säkert i din dokumentstruktur. I Webforum löser vi detta genom att du kan skapa Dokumentsamlingar av versioner som kan delas med andra användare eller externa personer.

Läs mer

Få full koll på vilka som är med i projektet

Det är mycket som ska klaffa för att samarbetet i ett projekt ska löpa smidigt och alla ska få den information de behöver vid rätt tillfälle. För att underlätta för alla medlemmar att se vilka som är med och deras roll så introducerar vi en medlemsflik i projekten.

Läs mer

Apr 2019

Dokumentmallar med metadata

Vår funktion för dokumentmallar blir nu ännu bättre genom att också den metadata som satts på mallen följer med till de skapade dokumenten. Det betyder att relevant metadata redan är förpopulerad för dokumentet som skapas från mall (tex diarienummer, fastighetsbeteckning, etc).

Läs mer

Använd bara viktig persondata

Från och med aprilreleasen gömmer vi fälten för Kontaktuppgifter och Ytterligare information om användare på webbarbetsplatser som inte använder de fälten (fälten är tomma).

Läs mer

Håll koll på samarbetet i projektet

Arbetsupgifter i projekt (just nu tillgängligt i BETA) hanterar åtaganden för projektgrupper. För att få ut det bästa av ert samarbete behöver alla ha samma bild av vad som ska åstadkommas, vem som ansvarar för vad och status på de olika arbetsuppgifterna.

Läs mer

Dec 2018

Tydligare projektinställningar

Att ställa in ditt projekt ska vara enkelt som 123. Vi har grupperat inställningarna för att göra det tydligare vad varje inställning påverkar. Vi hoppas att våra projektadminstratörer uppskattar julklappen!

Läs mer

Vad förväntas av mig?

Sedan lång tid har vi haft två widgets på Startsidan: ”mina öppna ärenden” och ”mina aktiviteter” som berättar vilka saker som ligger på just dig. Vi har nu slagit ihop dem till en enda widget där du kan se alla saker du har att göra. Dina åtaganden sorteras efter slutdatum.

Läs mer

Nov 2018

Snabbare laddning av stora planer

Vi har skruvat och rattat för att göra det snabbare att ladda planen – så nu får du hitta på en annan ursäkt för att hänga i fikarummet.

Läs mer

Ännu säkrare dokumenthantering

Nu versionshanterar vi alla dokument i Webforum. På det sättet kan du känna dig trygg i att den nuvarande versionen alltid finns kvar när du eller dina kollegor gör ändringar.

Läs mer

Vem uppdaterade planen?

I novemberreleasen introducerar vi en log för planändringar. Den visar när planen ändrats och av vem och du hittar den under knappen “Logg” på knappraden i Planeringsfliken.

Läs mer

Prenumerera på dokumentsamlingar

Att prenumerera på mappar och dokument är ett bra sätt att vara säker på att få reda på vad som händer med dem så snabbt som möjligt. Du får epostnotifieringar om ändringar för filer och mappar som du prenumererar på. Nu är det också möjligt att prenumerera på dokumentsamlingar på samma sätt.

Läs mer

Enklare att sammanfoga PDF-dokument

För att göra ditt liv enklare och effektivare tar vi bort en massa moment när du ska sammanfoga PDF:er. Istället för att behöva ladda ner och sammanfoga på din egen dator för att sen ladda upp det på Webforum igen kan du nu utföra hela processen i Webforum.

Läs mer

Bättre single sign-on

Single sign-on gör det mycket enklare och säkrare för era användare att logga in. Låt er egen identitetshanterare sköta jobbet och avlasta era användare från ännu en uppsättning användarnamn/lösenord.

Läs mer

Sep 2018

Mindre förbättringar

Nytt typ av flexibelt fält för ärenden – kodstruktur. Det fungerar på samma sätt som attributet kodstruktur för dokument. 

Snyggare och tydligare notifieringsmail för omnämningar i konversationer på Projektets startsida.

Läs mer

Koppla ärenden till planen

Planer är viktiga! Det är planen som ska ta er från där ni är till där ni vill vara. Men det är också viktigt att förstå vad som är de faktiska uppgifterna som ska utföras för att färdigställa en aktivitet i planen. Nu kan du bryta ner planaktiviteter till konkreta åtgärder i form av ärenden.

Läs mer

Ett kontrollerat sätt att dela dokumentversioner

Självklart vill du sammanställa ett gäng dokumentversioner och skicka dem till en entreprenör eller leverantör för att sedan kunna jobba vidare på nästa version av dokumenten men ha koll på vilken version de fick. Läs mer om våra senaste förbättringar i funktionaliteten för dokumentsamlingar.

Läs mer

Aug 2018

Mindre uppdateringar

Vi jobbar kontinuerligt med att göra Webforum bättre för er. Klicka här för att läsa om de viktigare övriga förbättringar vi gjort under sommaren.

Läs mer

Bättre support för integrationer

Vi tycker att ni ska jobba på ett sätt som passar er. Ett sätt för oss att stödja det är vårt öppna API som gör det möjligt för er att integrera med andra system. Det går nu att uppdatera mappar via vårt API (PUT folder end point) och det går också att ändra projektnumret i projektdetaljen för att ha samma nummer i olika system.

Läs mer

Inkludera externa källor

Länkar är ett naturligt sätt att dela och upptäcka innehåll på Internet. Nu kan du lägga länkar som dokument i ditt projekt eller din webbarbetsplats.

Läs mer

Lättare att förstå vad som brinner

I widgeten för ärenden på webbarbetsplatsens Startsida, som normalt är den sida du ser först när du loggat in, visas de ärenden du är tilldelad. För att bättre förstå vad som är mest akut sorterar vi nu ärendena  efter slutdatum om sådant finns. Ärenden vars slutdatum passerats markeras i rött.

Läs mer

Bättre översikt och kontroll för administratörer

Med ansvaret att administrera följer ett behov att ha kontroll – speciellt över vem som kan se vad. Vi har nu fler sätt att kontrollera hur behörigheten är uppsatt.

Läs mer

Jun 2018

Engagera dina kollegor i konversationen

Ingen gillar att tala för döva öron och med den här releasen ger vi dig möjligheten att rikta din kommunikation till rätt mottagare. Du kan nu nämna en specifik person eller grupp i ditt inlägg eller din kommentar på projektstartsidan för att skicka en notifiering till dessa via epost.

Läs mer

Kolla vad som händer i projekten

För att underlätta att se vilket projekt som berörs så kommer vi nu dela upp informationen per projekt. Dokumenten som ligger enbart i toppmappen visas under arbetsytan och projektdokumentationen under varje projekt.

Läs mer

Lättare att se och hantera vem som är projektadministratör

Nu blir det lättare att förstå, se och hantera vilka som har total kontroll över projektet, inklusive dess behörigheter. Administratörer på webbarbetsplatsen och projektadministratörer kan lägga till och ta bort användare i gruppen i Admin-fliken för projektet under rubriken Projektgrupper.

Läs mer

Maj 2018

Stora format för stora planer

Få maximalt med information på en sida utan att ta fram sax och tejp. Du kan nu skriva ut från plan och projektkontor i A1 och A2-format.

Läs mer

Inga fler textmassor på projektdetaljen

Nu kan du klistra in hela projektdirektivet i beskrivningsfältet utan att ta upp hela projektdetaljsidan. Vi har ändrat så att fältet visas i ett granskningsläge. De första raderna text visas och du kan klicka i fältet för att få hela texten.

Läs mer

Lättare att jobba med ritningar

Förhandsgranskning av pdf:er och bilder är en sån förbättring för våra användare. Den har minskat frustrationen och gjort det snabbare, enklare och roligare att jobba med stora arkiv som innehåller många ritningar och bilder.

Läs mer

Kommunikation blir konversation

Svara på din kollegas inlägg och ge dem uppskattning för det jobb de utför eller förklara dina invändningar. Nu introducerar vi kommentarer på inlägg på startsidan så att du verkligen kan kasta dig in i diskussioner med dina kollegor.

Läs mer

Apr 2018

Tumnaglar, tumnaglar, tumnaglar

Förra releasen släppte vi en förhandsgranskning för pdf-dokument som blev en riktig hit. När du slår på tumnagelvyn nu så kommer den stanna tills du gör ett annat val.

Läs mer

Använd kraften hos meta

I aprilreleasen introducerar vi möjligheten att uppdatera metadata för många filer utan att uppdatera själva filen. Det gör det lättare att hantera metadata i bulk utan att påverka versionshanteringen.

Läs mer

Se dina kollegor i ögonen

Visste du att vi blir mer effektiva i vår kommunikation om vi ser den vi pratar med? Ladda upp en leende profilbild på dig själv i Webforum så att dina medarbetare ser vem du är.

Läs mer

Det blir lätt att göra rätt med dokumentmallar

Hjälp dina projekt på traven genom att ha fördefinierade mallar för tex krav- och checklistor.
Sluta slösa tid på att göra samma sak om och om igen när du skapar dokument – gör en mall!

Läs mer

Spara Excel som PDF

Tidigare under året introducerade vi möjligheten att skapa PDF direkt från ett dokument i Webforum. Vi utökar nu möjligheten till att även inkludera excel-filer. Valet att spara en fil som PDF hittar du under kontextmenyn för filen och menyvalet Fler åtgärder.

Läs mer

Samarbeta med eller utan Gantt

Här på Webforum tror vi att mjukvaran ska anpassa sig efter ert sätt att jobba och vi gör det därför möjligt att slå av planeringsfliken (Gantt) i projekt. Projektadministratören kan gå in i Inställningar i Admin för projektet och hitta checkboxar för att slå på och av Planering och andra moduler/funktioner/listor.

Läs mer

Smidigt att hitta rätt PDF eller bild

Nu har du möjlighet att se en förhandsvisning på alla PDFer på samma sätt som bilder i Dokument. För att snabbt identifiera den bild eller PDF du letar efter, slå på tumnagelvyn i mappen.

Läs mer

Startsida för projektet – kommunikation och översikt

Nu är den här! Som vi berättade förra månaden så släpper vi en helt ny startsida för projekt. Startsidan ger er en plats att samla kommunikation och skapa en bild av vad som händer i projektet.

Läs mer

Feb 2018

Skapa textfiler i Dokument (tar bort dokument utan fil)

Vi har nu lagt till möjligheten att skapa textfiler direkt i Webforum (förutom word, excel och powerpoint som har funnits förut)!

Läs mer

Välj flera värden i filter

Nu gör vi det möjligt att filtrera på fler än ett fält för attribut som har flervalsfält för att snabbt komma åt den information de behöver.

Läs mer

Projektets startsida – få koll på vad som händer!

Vi vet att ni vill ha en översikt över vad som händer i projektet och att projektgruppen behöver en plats att samarbeta och få en gemensam bild av hur det går. I februari släpper vi en beta av vår nya startsida för projekt.

Läs mer

Jan 2018

Spara Officedokument som PDF

Vi har gjort det lite lättare att skapa PDF:er från dina dokument genom att lägga till möjligheten att spara officedokument som PDF på dokumentmenyn i Webforum.

Läs mer

Snyggare PDF av ärenden

Det går nu att välja flera ärenden på en gång och välja ”Spara som pdf” från knappraden. Vi sparar din fältuppsättning till nästa gang du skapar en pdf. Vi har även gjort utskriften av ärenden som PDF lite snyggare genom att vänsterjustera flerradiga textfält

Läs mer

Rollbaserad behörighet i projekt

Vi tror på transparens! Vi tar ytterligare ett steg för att göra behörigheterna lättare att använda genom att introducera rollbaserad behörighet för projekt. Nu kan du skapa grupper på projektnivån för att enkelt kontrollera behörigheten i det individuella projektet.

Läs mer

Dec 2017

Nytt år och nya utmaningar!

Här följer en sammanställning av de viktigaste förbättringarna i Webforum 2017. Sammanlagt har vi släppt mer än 380 unika förbättringsåtgärder, buggfixar, och andra utvecklingsåtgärder under 2017 för att ge våra kunder och användare den bästa versionen av Webforum någonsin.

Läs mer