Rollbaserad behörighet i projekt

Vi tror på transparens! Vi tror att när människor vet vad som behöver göras och var de kan bidra så händer saker. Särskilt om det det är synligt och uppmuntrat att agera.
Men vi förstår också att tillgång till information – i form av till exempel ärenden/arbetsuppgifter eller dokument – vanligtvis behöver struktureras.

resurser i projekt
Det ger klara fördelar att strukturera informationen:

– Gör det lättare att fokusera genom att ta bort bruset från oväsentlig information
– Det minskar motståndet mot att dela information då gruppen man delar med är definierad och relativt liten
– Det gör att man kan ha fördelarna med att samla all information på ett ställe och fortfarande kontroll över vem som ser vad

Flexibla behörighetsinställningar har alltid varit del av Webforums erbjudande och nu tar vi ytterligare ett steg för att göra behörigheterna lättare att använda genom att introducera rollbaserad behörighet för projekt. Vi har redan möjligheten att skapa behörighetsgrupper för webbarbetsplatsen och nu ger vi dig möjlighet att skapa grupper på projektnivån för att enkelt kontrollera behörigheten i det individuella projektet.
Projektadministratörer – med full behörighet i projektet – kan skapa grupper i projektets Admin-flik. Typiskt motsvarar grupperna olika roller i projektet, till exempel ”underleverantörer” eller ”arkitekter” etc. Sen använder du grupperna för att sätta upp behörighet på mappar occh ärendelistor och lägger enkelt in och tar bort användare från projektgrupperna. Att jobba med projektroller ger en säker och stabil behörighetsstruktur. En grupp i ett projekt kan bara användas för att sätta upp behörighet i det projektet.