Samarbeta med eller utan Gantt

Projekt och samarbete utförs på många olika sätt. Ibland är dokumenthanteringen kärnan och ibland behövs det inte alls. Ibland vill man ha en strukturerad Gantt med WBS (work breakdown structure), resurshantering, tidrapportering och kostnadsuppföljning. I andra samarbeten räcker det med en enkel att-göra lista. Här på Webforum tror vi att mjukvaran ska anpassa sig efter ert sätt att jobba och vi gör det därför möjligt att slå av planeringsfliken (Gantt) i projekt. Projektadministratören kan gå in i Inställningar i Admin för projektet och hitta checkboxar för att slå på och av Planering och andra moduler/funktioner/listor. Vårt tips är att sätta upp mallprojekt för att enkelt skapa en enhetlig struktur och dela kunskap och best-practice mellan team och projekt.