Skapa textfiler i Dokument

Det är snabbare och enklare att lägga till en fil direkt i Webforum snarare än att först skapa den på din dator och sen ladda upp den. Vi har nu lagt till möjligheten att skapa textfiler som en extra möjlighet förutom word, excel och powerpoint som har funnits förut. Den här förbättringen gör också att vi kan ta bort fliken ”Dokument utan fil” från gränssnittet för uppladdning av fil. Om du har behov av bara beskrivning, attribut etc. så rekommenderar vi nu att du skapar en tom textfil som kan hålla informationen.