Startsida för projektet – kommunikation och översikt

Nu är den här! Som vi berättade förra månaden så släpper vi en helt ny startsida för projekt. Startsidan ger er en plats att samla kommunikation och skapa en bild av vad som händer i projektet. På startsidan ser alla som har tillgång till projektet vilka som är medlemmar och de senaste händelserna. Det är också en kommunikationscentral där projektmedlemmar och andra intressenter kan ställa frågor, dela information och kommunicera runt arbetets progress. Startsidan är den första fliken (längst till vänster) i projektet och du kommer dit genom att klicka på projektets namn i projektlistan.

startsida projekt

Läs mer: Projektets startsida – få koll på vad som händer!