Välj flera värden i filter

Många av våra användare har mycket stora dokumentstrukturer och litar på sökningar och filtrering för att snabbt komma åt den information de behöver. En specifik sökning kan också sparas och delas med andra användare – lite som spellistor på Spotify! Nu gör vi det möjligt att filtrera på fler än ett fält för attribut som har flervalsfält. Samma beteende som våra användare gillar i Ärenden och Listor.