Ta ett nacksving på dina risker med Webforums förbättrade modul för riskhantering

Den 18:e mars lanserar Webforum version 17.1. Med nya förbättringar inom riskhantering kan användarna koppla risker till ärenden, kommentera, lägga till bilagor och dokument samt tilldela en ansvarig som kan arbeta vidare med risken.
Johan och Peter är produkt- och utvecklingsansvariga på Webforum och ligger bakom den nya och förbättrade riskhanteringsmodulen. Här berättar de närmare om de nya funktionerna och hur de kom till.

Varför behövdes en vidareutveckling av stödet för Riskhantering?

Peter: Anledningen att vi valde att vidareutveckla riskhanteringsmodulen i 17.1 är främst för att kunna koppla åtgärder till risker. Till exempel kan man ha identifierat en risk i sitt projekt och vill koppla denna till en eller flera åtgärder.
Johan: Om det finns en risk, då är det viktig att veta vad kan vi göra för att minska eller hantera risken. Då vill man ha en ”att göra” lista för dessa saker och det fanns inget stöd för det tidigare. Denna är ett önskemål från många av våra kunder.

Vad är de tre största förändringarna i riskhanteringsmodulen?

Johan: Den största ändringen är tilldelningen, dvs möjligheten att koppla ärenden till en risk. Man kan exempelvis göra en ”att göra” lista för varje risk.
Peter: Vi har också utvecklat kommentarsfunktionen vilket innebär att man kan kommentera en risk och skriva kommentarer till olika användare direkt kopplat till risken. Man kan nu även lägga till bilagor och dokument på risker.

Hur kan användarna ha nytta av riskhantering?

Johan: Våra kunder tycker att det är väldigt viktig att aktivt kunna hantera risker.
Peter: När man har identifierat en eller flera projektrisker som man vill hantera kan man beskriva och kvantifiera dem på olika sätt och sedan jobba vidare med dem i Webforum.

Vad är du mest nöjd med?

Peter: När vi gör förändringar i produkten tar vi hänsyn till en mängd olika saker, till exempel jobbar vi på att göra produkten lättare att underhålla så att vi istället kan lägga mer tid på att förbättra den. I den nya riskfunktionen blir riskhanteringen en del av ärendefunktionen istället för att vara en fristående modul. Detta gör att vi minskar antalet tekniska komponenter i systemet och frigör kraft att utöka den funktionalitet som kommer våra kunder och användare till nytta.

Läs mer om riskhantering.

Varför ska man hantera sina risker?

Johan: Jag tror att det är bra att man använder Webforums system som ett ställe att både dokumentera och hantera riskerna. Om man lagrar allt i ett system så kan man publicera det på ett annat sätt, jobba med och ha det med i sina processer. Det är en stor fördel med ärendehanteringen som stort. Istället för att man bara skriver in risker i dokument så kan man gå in i system och uppdatera det, kommentera och tilldela det till olika användarna.
Peter: Vi ser på risk som någonting väldigt viktig som man vill jobba med och som man kan samarbeta kring. I Webforum 17.1 kan man rapportera nedlagd tid på en risk, vilket man inte kunnat göra tidigare.
Johan: Man kan arbeta med riskerna och registrera det i systemet istället av att bara ha det i ett dokument. Det är mycket enklare.

Vem kan använda riskhanteringsmodulen?

Peter: En stor fördel med Webforum är att alla kan ha nytta av att använda riskhanteringsmodulen. Exempelvis så kan projektledare definiera risker för sina projekt och sedan kan de som jobbar i projektkontoret fånga upp och analysera samtliga risker som kommer från de olika projekten på en högre nivå. Man kan även tilldela olika värden och kategoriseringar till en risk, en potentiell kostnad i form av belopp och liknande som sedan kan analyseras övergripande för många eller alla projekt samtidigt.
boka demo

Boka en demo för att se om Webforums modul för riskhantering passar dina behov.